DMCA

Om du tror att någon av dina upphovsrättigheter eller immateriella rättigheter har kränkts, använd informationen nedan för att lämna in en rapport till oss. Vi tar immateriella rättigheter och upphovsrättsliga frågor på stort allvar. När vi har tagit emot din anmälan kommer vi att inaktivera alla berörda produkter och en medlem från vårt juridiska team kommer att följa upp med dig.

UPPHOVSRÄTTEN skyddar uttrycket av en originalidé som har dokumenterats i en konkret form, såsom konstverk i form av fotografier eller målningar och litterära verk i form av dikter eller berättelser.

VARUMÄRKESLAGEN skyddar användningen av ord, symboler, design eller logotyper som identifierar och särskiljer en källa för varor.

PUBLICITETSRÄTTIGHETER skyddar en individs namn, bild och likhet. Det innebär i stort sett att du inte får använda någon annans identitet till din kommersiella fördel utan deras samtycke.

Om du anser att ditt innehåll har använts på ett sätt som utgör en kränkning av dina rättigheter, meddela oss via e-post: info@manga-clan.com genom att skicka en rapport om meddelande och borttagning, som måste innehålla följande information:

  • En länk till objektet som kränker dina rättigheter
  • Bevis på ditt konstverk (det kan vara din webbsida eller andra faktorer)
  • Ditt namn och kontaktinformation
  • Märk e-posten: RAPPORT FÖR BORTTAGNING E-postadressen är: info@manga-clan.com